Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Pirkkalan Frisbeeseura Aviaattorit ry

Rekisterinumero: 216.390

Kotipaikka: Pirkkala

Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaa:

Mikko Juola

info@aviaattorit.fi

Rekisterin nimi

Pirkkalan Frisbeeseura Aviaattorit ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Pirkkalan Frisbeeseura Aviaattorit ry:n jäsenrekisteriin tallennetaan seuran jäsenistöstä Suomen Frisbeeliiton jäsenrekisteriin tarvittavat tiedot mm. yhteydenpitoa sekä kilpailulisenssien hankintaa varten, sekä seuran jäsenyyksien hallintaan liittyvät tiedot.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:

* Henkilön etu- ja sukunimi

* Sähköpostiosoite

* Puhelinnumero

* Postiosoite

* Sukupuoli

* Syntymäaika

* Huoltajan nimi ja yhteistiedot (alaikäisiltä jäseniltä)

* PDGA numero

* Lisenssien hankintaan liittyviä tietoja

 

Syntymäaika, sukupuoli ja yhteystiedot kerätään lähinnä Suomen Frisbeeliiton jäsenrekisteriä varten.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat jäsenhakemuslomakkeella kerätyt sekä jäsenistön muuten seuran hallitukselle ilmoittamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä luovuttaa Suomen Frisbeeliiton tarvitset tiedot kyseiselle liitolle, mutta ei luovuta tietoja muille ulkopuolisille osapuolille.

Tietojen poistaminen

Rekisteriin lisätyn tietoja voidaan poistaa rekisteriin lisätyn vaatimuksesta. Tämä kuitenkin edellyttää myös seurasta eroamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Kielto-oikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tätä ei kuitenkaan erikseen kysytä.